2018-12-19
Có thể trang điểm phấn mắt bình thường, nhưng không nên vẽ eyeline mắt quá sát gốc của lông mi. sau khi nối mi không cần phải chuốt mascara . Nếu cần trang điểm đậm có thể chọn sản phẩm kẻ mắt chuyên xài cho nối mi , mascara, v.v., nhưng tránh sử dụng tẩy trang có chứa dầu . Bạn có thể sử dụng bông tẩy trang đặc biệt dành cho nối mi. không chứa thành phần dầu. Chất liệu của miếng bọt biển công nghệ cao sẽ không vướn vào lông mi nối.