2018-12-26
 Phương pháp tháo gỡ chính xác là sử dụng sản phẩm chuyên dùng cho tháo mi . thoa một lớp mỏng lên chân keo mi nối để làm mềm keo. Lông mi thật và giả sẽ tách ra và sẽ không làm rụng lông mi thật. Một số tiệm sử dụng phương pháp "trồng lông mi". Do keo nhiều và chi phí rẽ, quá nhiều keo không thể dễ dàng tháo gỡ, vì vậy một số chuyên viên nối mi sẽ bị cắt trực tiếp để tiện cho tiếp tục thao tác. Nhưng chúng tôi sẽ không làm điều này! Cách chính xác để nối mi sẽ không ảnh hưởng tới mi thật, lông mi của bạn vẩn phát triển khỏe mạnh.nối xong cũng không có cản giác nặng nề