2018-12-28

Tinh chất dưỡng mi , kích hoạt sức khỏe của nang lông, kéo dài chu kỳ phát triển của lông mi và kéo dài toàn bộ quá trình tăng trưởng, thoái hóa và ngủ yên, do đó bạn có thể dễ dàng nhìn thấy lông mi dài ra. Sẽ thấy rõ khoảng cách giữa mi nối , nhưng sẽ không bị rụng , trừ khi keo tới thời kỳ không còn bám dính ra hoặc lông mi tới thời kỳ thoái hóa, lông mi phải được chuyển hóa , còn bôi tinh chất dưỡng mi, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ rụng mi.