2018-12-31
Trước hết, bạn có thể đánh giá kích thước hình dáng mắt của hai người và số lượng lông mi thật của chính họ. Những điều này nên được xem xét, bởi vì lông mi sẽ mỏng hơn nếu dáng mắt dài hơn . và ngược lại lông mi sẽ nhiều hơn nếu dáng mắt ngắn . Một điểm khác là số lượng lông mi ở mỗi người. Độ dày và mật độ của mỗi lông mi là khác nhau. Nếu lông mi thật nhiều và dày , thì nối lên trông sẽ dày rậm hơn . Nếu lông mi ngắn và mỏng, thì nối lên trong sẽ không dày rậm. Nếu nối mi xong cảm thấy không dày rậm ,thì có thể giao tiếp với chuyên viên nối mi tăng số sợi thì có thể giải quyết vấn đề nhé.