2019-01-09
Nếu bạn muốn nối mi không bị tổn thương , nhất định phải chú ý kỷ thuật nối mi . Bạn phải yêu cầu khi nối mi mỗi một sợi mi đều không được dính vào nhau , sau khi nối mi , cho dù bạn vuốt từ trên xuống hoặc từ dưới lên , bạn có thể cảm thấy như bạn không có nối mi, chạm vào lông mi cũng giống như bạn đang chạm vào lông mi thật của chính bạn, hoàn toàn không dính vào nhau , đây là yêu cầu cơ bản nhất của một người chuyên viên nối mi phải đạt được.

Mỗi một sợi lông mi đều có chu ký sinh trưởng , 2 sợi mi mà chung chu kỳ xác xuất là bao nhiêu ? khi hai sợi ( hoặc nhiều sợi ) chu kỳ đều không giống nhau , có sợi chu kỳ ngủ yên ,có sợi đang mọc dài , có sợi tới chu kỳ thoái hóa , nếu đều bị dính nhau ( 1 chùm ) , dính với nhau, chứ không phải là cá nhân riêng biệt , trong 1 chùm mi mà ba hướng tăng trưởng khác nhau , bạn nghỉ xem lông mi nhìn vào sẽ rất là rối .

Có 1 số tiệm quảng cáo rằng họ là nối 1 sợi 1 sợi tách biệt nhau , nhưng thật tế lông mi thật có phải là 2 sợi bị dính vào nhau hay không ? như vậy là 1 sợi 1 sợi còn ý nghĩa không?

Có 1 số tiệm quảng cáo rằng họ nối mi thời gian thao tác không tới 60 phút , Nếu không phải là tốc độ nhanh,thì sẽ là không quan tâm tới liệu lông mi thật của khách có bị tổn thương không . hoặc là dùng loại lông mi chùm chứ không phải loại mi từng sợi rõ ràng ,mi chum chân keo dày nên khi nối lên mi thật sẽ dính chung nhiều sợi mi thật , trừ khi lông mi có cự ly lớn hơn 1 cm.